O bazie turystycznej

O bazie turystycznej

Wyjazdy wycieczkowe mają różne pobudki, od najprostszych, wynikających z potrzeby wypoczynku, chęci spędzenia czasu z bliskimi poza miejscem zamieszkania, aż do bardziej skomplikowanych, związanych z zainteresowaniami, chęcią poszerzenia wiedzy świecie lub konkretnym miejscu. Te rozmaite potrzeby starają się zaspokoić biura podróży oferujące dostosowane pod tym kątem wycieczki wypoczynkowe, objazdowe lub warianty mieszane tych dwóch podstawowych rodzajów katalogowych wyjazdów. A nie było by rynku turystycznego, gdyby nie inny, niezbędny jego składnik, którym jest infrastruktura turystyczna. Tworzą ją wszelkiego rodzaju obiekty i urządzenia turystyczne, które mają za zadanie służenie turystom odwiedzającym dane miejsce, zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb. Na infrastrukturę turystyczną składa się baza gastronomiczna, czyli restauracje, bary, i inne obiekty mające związek z wyżywieniem, obiekty sportowe i kulturalne, szlaki turystyczne. Ponadto nieodzowną częścią infrastruktury turystycznej jest baza noclegowa, do której zaliczamy wszystkie te obiekty służące zakwaterowaniu turystów w warunkach zbliżonych do ich upodobań. Według polskiej ustawy o usługach turystycznych są to hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska i schroniska młodzieżowa oraz pola kempingowe.

Both comments and pings are currently closed.